مهندس نینا سیاهکالی مرادی

سوابق علمی و تحصیلی

 کارشناس ارشد معماری سیستم های کامپیوتری ( دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)

مشاور و مجری طراحی و بهینه سازی وب سایت

دانشجوی دوره های مهندسی مایکروسافت

گذراندن دوره های تکنولوژی فکر و ارتباط مؤثر و ارتباط بدون خشونت

 

اهداف:

  نگاه ویژه به شهر قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران

  احیای بافت های فرسوده ی مناطق پایین شهر

  توجه ویژه به بانوان و پیگیری مطالبات ایشان

  سهیم کردن نیروی جوان و کارآمد در امور عمرانی و شهرسازی

  ایجاد اتاق فکر جوان جهت انجام امور شهری

  ایجاد فضاهای ورزشی و حمایت از ورزشکاران

  تلاش در جهت حمایت از تولید آثار هنری فاخر

  استفاده از توان دانشجو و مشاوره با دانشجویان در جهت تقویت فضاهای شهری

  تلاش در جهت قرار گرفتن شهر قزوین در جمع کلان شهرهای ایران

  تصویب قوانینی در جهت سهولت انجام امور اداری در شهرداری

  پیگیری ارائه خدمات یکسان  از سوی شهرداری در تمامی نقاط شهر

  اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی از سوی شهرداری برای شهروندان به خصوص بانوان و کودکان

  ترغیب شهرداری در خصوص مشارکت در طرح های ساخت مسکن ویژه اقشار کم درآمد در حومه ی شهر

اندیشه جوان برای آینده جوانان

بازگشت به بالا